KOJA
KOJA
CZCZ    ENEN
 

 

Hlavní produkty  -  Dispečerská zařízení  -  Úvod - jak na to

 
Orientace v problematice dispečerských systémů   / Úvod - jak na to.

Pokud se začnete zabývat myšlenkou na realizaci dispečerského systému pro jakoukoliv oblast našeho života od dispečinků pro call centra až pro řízení leteckého provozu, zákonitě narazíte na řadu problémů. Je to stejné jako začít pracovat s novým zařízením nebo programem. Zjistíte, že nepoužíváte stejné názvosloví. To znamená, že nerozumíte manuálu ani nápovědám. Jak se začnete problematikou zabývat intenzivněji zjistíte, že více přibývá otázek než odpovědí a že problematika je komplexnější a zabere více času než se zpočátku zdálo.

Práve z těchto důvodů je vhodné využít naší nabízenou technickou pomoc pro formulování Vašich požadavků. Pomůžeme Vám rychle se orientovat v problematice dispečerských center, vidět souvislousti. Tyto znalosti Vám potom pomůžou stanovit kritéria podle, kterých lze již velmi efektivně vybrat toho správného dodavatele, ten správný dispečerský systém pro Vaše konkrétní potřeby.

Problematika dispečerských center není jednoduchá. Při realizaci dispečerského centra se vhodně spojují dílčí subsystémy do efektivně fungujícího celku. Tento proces nazáváme systémouvou integrací. Výsledkém je dispečerský systém pracující na jednotné platformě, s účelně navrženou infrastrukturou, která efektivně podporuje příslušný dispečerský provoz. Aby, tomu tak bylo je třeba detailně znát jednotlivé subsystémy, příslušný dispečerský provoz a mnoho dalších věcí.

Pro pochopení dané problematiky je vhodné znát nejen jednotlivé subsystémy, ale také názvosloví a minulost, tj.vývoj jak se k "danému" řešení došlo a proč. Znát minulost, zamená vyvarovat se některých chyb. Proto jsme na úvod, který jsme nazvali "JAK NA TO" připravili obrázkový přehled, který Vám "pootevře dveře" do problematiky dispečerských center, do systémové integrace.


Kde co najdete, rozdělení kapitol
"Dispečerské centrum"
/dispečerské stolní sestavy a jejich vybavení, společná technologie dispečerského sálu/

"Řídicí technologie dispečerského centra"
/srdce systému/

"Technologie budovy"
/stavební technologie, kabelážní systémy atd./

"Ostaní"
/servis, školení, technická pomoc atd./
© 2020 KOJA, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.  |  e-mail: koja@koja.eu